Med anledning av det rådande "Coronaläget har vi tyvärr inte möjlighet att utföra installationer!

Installation av Stiga Autoclip robotgräsklippare

Samtliga modeller kräver att man installerar en gränskabel som omger gräsmattan som skall klippas.

Det går givetvis bra att göra installationen själv. Men om du vill tar vi såklart även hand om detta.

Vi utför endast installationer på de maskiner som vi själva säljer och endast i närområdet.

Vi använder en kabelläggare som fräser ned gränskabeln på cirka 3cm djup. Hur det går till kan du se här…

Även om vi hjälper dig med installationen så är det en del förberedelser du får lov att göra själv:

 • Rita en enkel skiss över din gräsmatta. Med ev. hinder ( buskar, blomrabatter ömtåliga träd, större stenar och stubbar ) och ungefärliga mått.
 • Ta reda på om det finns andra robotar i grannskapet, inom 60m från din tomtgräns. Man kan behöva ta hänsyn till val av kanal.
 • Mäta lutningen på ev. slänter och backar. Max rekommenderad lutning på själva gräsmattan, 35%.  Max lutning vid gränstråden, 20%, gäller både vid yttergräns och inringade hinder inne på gräsmattan.
 • Avlägsna mindre stenar, rötter och stubbar.
 • Fylla igen gropar och hål.
 • Anordna en fast och plan yta för laddstationen. Helst i skuggan. Laddstationen placeras längs med yttergränsen och skall ha 2m rak tråd före ingången.
 • Se till att det finns ett jordat eluttag inom 6m från laddstationen.
 • Klippa gräset före installation och ta bort gräsklipp, annat skräp och lösa föremål.

Första tiden efter installationen är det viktigt att hålla lite uppsikt över roboten. Det kan hända att den kör fast i gropar eller ojämnheter som du behöver åtgärda.

Mindre efterjusteringar av gränstråden kan behöva göras av dig som användare. Vill du ha hjälp med detta så ordnar vi så klart även det men då mot ersättning.

 

Grundinstallation 3.495:-

I en grundinstallation ingår:

 • Planering av installationen utifrån din skiss.
 • Resersättning 4mil t o r ( därutöver 150:-/mil ).
 • Utplacering och inkoppling av laddstation.
 • Nedläggning av 150m gränstråd, värde 865:- ( därutöver 12:-/m eller enl. offert ).
 • Grundläggande programmering och i driftsättning.
 • Demonstration och instruktion.
 • Garanti *

 

*På robotklipparen lämnas 2 års garanti. På av oss utförd installation lämnas 3 månaders garanti på fel som uppstår på grund av direkt felaktig installation. Garantin täcker ej problem som orsakas av störningar från annan elektronisk utrustning andra robotar eller metallföremål i marken (elkablar, vattenrör mm) Fel som uppstår p.g.a. yttre åverkan, åska, översvämningar och liknande täcks ej av garantin. Observera att mindre efterjusteringar av gränstråden kan behöva göras av dig som användare och omfattas således ej av garantin.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)