välkommen till

Samuelssons

I vår butik hittar du trädgårdsmaskiner och tillbehör från Stiga, Echo och Briggs & Stratton.

Gräsklippning med Stiga Park 220

Stiga Park 220

Gräsröjning med stiga gräsröjare

Stiga Gräsröjare

Lövblåsning med Stigas batteridrivna lövblåsare

Stiga Batteridriven

lövblås

Service och reservdelar

Alkylatbensin

För miljö, människa & maskin

I stort sett befriad från miljöfarliga ämnen som Svavel, Bensen, Aromater och Olifiner. Minskar de cancerogena utsläppen med upp till 90% jämfört med vanlig handelsbensin.

Håller motorn ren. Minimerar startproblem och driftstörningar.

Lagringsstabil. Kan lagras i flera år. Vanlig handelsbensin blir gammal på några månader.