Integretetspolicy

Samtycke för registrering av personlig data 

När du lägger en beställning hos Samuelssons Hyr & Trädgårdsmaskiner AB, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Kommer uppgifter att delas med tredje part?

 Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. 

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de? 

Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. 

Rätten att få tillgång till mina uppgifter

 Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss ,
så hjälper vi dig. 

Hantering av personuppgifter 

Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.