Grundinstallation

Vi installerar och driftsätter din robot. Gränskabeln fräser vi ner med maskin.

 • Artnr: Grundinstallation

Beskrivning av artikel

I en grundinstallation ingår:

 • Planering av installationen utifrån din skiss.
 • Resersättning 4mil t o r ( därutöver milersättning ).
 • Utplacering och inkoppling av laddstation.
 • Nedläggning av 150m gränstråd till ett värde av 865:- ( därutöver 12:-/m eller enl. offert ).
 • Grundläggande programmering och i driftsättning.
 • Demonstration och instruktion.
 • Garanti *

Det du själv behöver göra före installationen:

 •  Rita en enkel skiss över din gräsmatta. Med ev. hinder ( buskar, blomrabatter, ömtåliga träd, större stenar och stubbar ) och ungefärliga mått.
 • Ta reda på om det finns andra robotar i grannskapet, inom 60m från din tomtgräns.
 • Mäta lutningen på ev. slänter och backar. Maxrekommenderad lutning på själva gräsmattan, 35%.  Max lutning vid gränstråden, 20%.
 • Avlägsna mindre stenar, rötter och stubbar.
 • Fylla igen gropar och hål.
 • Anordna en fast och plan yta för laddstationen.
 • Se till att det finns ett jordat eluttag inom 6m från laddstationen.
 • Klippa gräset före installation och ta bort gräsklipp, annat skräp och lösa föremål.

*På produkten lämnas 2 års garanti. På av oss utförd installation lämnas 3 månaders garanti på fel som uppstår på grund av direkt felaktig installation. Garantin täcker ej problem som orsakas av störningar från annan elektronisk utrustning, robotar eller metallföremål i marken (elkablar, vattenrör mm) Fel som uppstår p.g.a. yttre åverkan, åska, översvämningar och liknande täcks ej av garantin. Observera att mindre efterjusteringar av gränstråden kan behöva göras av dig som användare och omfattas således ej av garantin.